19-iyul kuni uchun masala ( Burchaklari o’zaro teng bo’lgan oltiburchak)

ABCDEF oltiburchakning hamma burchaklari teng.  Agar   AB=3, BC=4, CD=5, EF=5  bo’lsa, AF va DE tomonlari uzunliklarining o’rta arifmetigini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *