19-mart kuni uchun masala ( Barmoqlar)

O’ng qo’limizdagi barmoqlarni sanay boshlaymiz: birinchi-chinacoq, ikkinchi-nomsiz, uchinchi –o’rta barmoq, to’rtinchi-ko’rsatkich barmoq, beshinchi-bosh barmoq, oltinchi-yana ko’rsatkich, yettinchi-yana o’rta barmoq, sakkizinchi-nomsiz, to’qqizinchi-chinachoq, o’ninchi nomsiz  va hakozo tartibda davom etamiz. Sanashda 1992 o’rinda qaysi barmoq bo’ladi?

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *