2-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala.  Doskada 1, 2, 3, …, 10 sonalri yozilgan. Doskadan eng kamida nechta sonni shunday o’chirish kerakki, qolgan sonlarni ikkita guruhga  bu  guruhlardagi sonlarning ko’paytmasi o’zaro teng bo’ladigan qilib ajratish mumkin bo’lsin.

Yechilishi:   Sonlarni tub ko’pytuvchilarga ajratsak, 7 sonini o’chirib  9 ni boshqa guruhga 3 va 6 juftligini boshqa guruhga, shuningdek  5 va 10 sonlarini boshqa boshqa guruhlarga kiritish kerakligini ko’ramiz.

Biz qidirgan guruhlar:  { 1, 2, 3, 4, 5, 6),  {8, 9, 10)

Javob: Bitta son 7.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *