2-iyul kuni uchun masala ( Doskadagi sonlar)

Doskada 1, 2, 3, …, 10 sonalri yozilgan. Doskadan eng kamida nechta sonni shunday o’chirish kerakki, qolgan sonlarni ikkita gruppaga  bu  gruppalardagi sonlarning ko’paytmasi o’zaro teng bo’ladigan qilib ajratish mumkin bo’lsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *