20 — iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. Shunday 30 xonali son mavjudmi: uning ixtiyoriy bitta raqami o’chirilsa hosil  bo’lgan 29 xonali son 11 ga bo’linsin.

Yechilishi:  Faraz qilaylik , shunday son mavjud bo’lib uni M deb belgilaylik. 11 ga bo’linish alomatini esga olaylik: “agar sonning juft o’rinlardagi raqamlari yig’indisi bilan toq o’rinlardagi raqamlari yig’indisining ayirmasi 11 ga bo’linsa, shu sonning o’zi ham 11 ga bo’linadi”. M sonidagi yonma-yon turgan  a va b raqamlarni qaraymiz.  Ma   deb M sonidagi a raqamni o’chirib hosil qilingan sonni belgilaymiz. Mb deb esa M sonidagi b raqamini o’chirib hosil qilingan sonni belgilaymiz.  Ma   va  Mb  sonlar bir-biridan faqat bitta raqam bilan farq qiladi. Bu sonlarning ikkalasi ham 11 ga bo’linish alomatini qanoatlantiradi. Shuning uchun a va b o’zaro teng. a va b ixtiyoriy ikkita qo’shni raqamlar bo’lgani uchun,   bu sonlardagi ixtiyoriy ikkita yonma-yon raqamlar o’zaro teng.  Lekin sonda 29 ta  bir xil raqamlar bo’lib, bu son 11 ga bo’linmaydi.  Ziddiyat.

Javob: Bunday son mavjud emas.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *