20-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechilishi

Masala.  Bahrom shunday son o’ylab topganmishki, u o’ylagan son aniq kvadrat ekan    va bu sonning 5 bilan tugaydigan bo’luvchilari soni , boshqa barcha bo’luvchilari soniga teng ekan.  Bahrom haqmi?

Yechilishi: Aniq kvadrat bo’lgan sonning bo’luvchilari soni toq bo’ladi. Shuning uchun bu sonning n ta 5 bilan tugaydigan bo’luvchilari va n ta boshqa bo’luvchilari bo’la olmaydi.  Demak, Bahrom adashmoqda.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *