20-mart kuni uchun masala (Aylanadagi sonlar)

Aylana bo’ylab uchtadan ortiq natural sonlar qo’yilgan bo’lib, ularing yig’indisi 37 ga teng. Sonlardan ixtiyoriy uchta ketma-ket kelganlarining yig’indilari o’zaro teng.  Aylana bo’ylab qanday sonlar yozilgan?

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *