21-aprel kuni uchun masala ( Yoyilmaydigan sonlar)

Agar  besh xonali sonni  ikkita uch xonali sonlar  kopaytmasi shaklida yozish mumkin bo’lmasa bunday son yoyilmaydigan son deyiladi. Eng ko’pi bilan nechta besh xonali yoyilmaydigan sonlar ketma-ket kelishi mumkin? 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *