21-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. Hakamlar hay’atidagi filosoflardan har yettinchisi matematik,  matematiklarning har  to’qqizinchisi  filosof. Ha’yatda matematiklar ko’pmi  filosoflar ? Necha marta ko’p?

Yechilishi: Ha’yatda  x ta filosof, y ta matematik bo’lsin.  U holda birinchi shart bo’yicha  har ikkala kasb sohibi bo’lgan olimlar  \frac{x}{7}  ta,  ikkinchi shart bo’yicha  ular   \frac{y}{7}  ta.

Lekin   \frac{x}{7}=\frac{y}{9} bundan esa  y=\frac{9}{7}x

Javob:  Matematiklar   \frac{9}{7}  marta ko’p.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *