21-iyun kuni uchun masala (Matematiklar va filosoflar)

Masala. Hakamlar hay’atidagi filosoflardan har yettinchisi matematik,  matematiklarning har  to’qqizinchisi  filosof. Ha’yatda matematiklar ko’pmi  filosoflar ? Necha marta ko’p?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *