22-iyul kuni uchun masalaning yechimi

Masala.  Katetlari  AC=3 va BC=4 bo’lgan ABC to’g’ri burchakli uchburchak  berilgan. M va K shunday nuqtalarki, MK=8, AM=1  , BK=2.   CMK uchburchak yuzini toping.

Yechilishi:  Bu masalada sonlar shunday tanlanganki  M, A, B va K nuqtalar ko’rsatilgan tartibdi bir to’g’ri chiziqda yotadi, chunki  MK=8=1+5+2=MA+AB+BK.

To'rtta nuqta bir to'g'ri chiziqda

Yechimni topish uchun ABC to’g’ri burchakli uchburchakning AB gipotenuzasiga tushirilgan balandligini topish yetarli.

Bu balandlik 2,4 ga teng, uchburcahkning yuzi esa 9,6 ga teng.

Javob:  9,6

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *