23-iyun kuni uchun masala ( Kvadratlar taxlami)

Masala. Har bir kvadratning burchaklariga  1, 2, 3 va 4 sonlari yozilgan.  Kvadratlar ustma-ust bir dasta qilib taxlandi. Taxlamning  har bir burchagidagi sonlar yig’indisi  1199 ga teng bo’lishi mumkinmi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *