23-mart kuni uchun masala ( Aylana bo’ylab oltita son)

Aylana bo’ylab  oltita har xil sonlarni shunday joylashtiringki, ularning istalgani o’ziga qo’shni bo’lgan ikkitasining ko’paytmasiga teng bo’lsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *