24-iyul kuni uchun masala ( Yana bitta kombinatorik masala)

Natural sonlarning nechta (x;y)  juftligi  2x+5y=90000   tenglikni qanoatlantiradi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *