24-iyun kuni uchun masalaning yechimi

Masala.  Tekislikda   2003 ta to’g’ri chiziqlarni  har biri qolganlaridan  1199 tasi bilan kesishadigan qilib joylashtirish mumkinmi?

Yechilishi: Yo’q. Agar shunday bo’lganda edi, u holda har to’g’ri chiziq rosa  2003-1199 = 804 ta parallel to’g’ri chiziqlarga ega bo’lar  edi va barcha to’g’ri chiziqlar o’zaro parallel to’g’ri chiziqlarning kesishmaydigan (umumiy to’g’ri chiziqqa ega bo’lmagan) to’plamlarga ajralgan bo’lar edi.

Har bir shunday to’plamda 805 tato’g’ri chiziq bo’lar edi. Lekin 2003 soni 805 ga bo’linmaydi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *