25-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. Toq natural sonlar ketma-ketligidagi har bir keying son o’zidan avvalgi son bilan undan avval keluvchi sonning eng katta raqami yig’indisiga teng. Shunday ketma-ketlik hadlari soni eng ko’pi bilan   nechga teng bo’lishi mumkin?

Yechilishi: Bunday ketma-ketlikdagi  ketma-ket keladigan toq natural sonlar beshtadan ortiq bo’la olmaydi.

Bunday ketma-ketliklardagi eng kichik sonlar:  807,  815,  823,  831   va 839.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *