25-may kuni uchun masala

O markazli va R radiusli aylanaga ichki chizilgan  muntazam o’nburchakda AB kesma o’nburchakning

tomoni,  AC      kesma AOB uchburchak   burchakning bissektrisasi  bo’lsa,  o’nburchak tomonini va AC

kesmani toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *