26-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechilishi

Masala. x2 – 1 = y tenglamani yeching, bunda  x va y tub sonlar.

Yechilishi:  x va y tub sonlar va ularning juftliklari  har xil. Demak, ulardan bittasi juft. Juft bo’lgan tub son faqat bitta, u ham bo’lsa 2.

Agar x= 2 bo’lsa, u holda y=3.

y=2 bo’la olmaydi, chunki bu holda x2 =3 bo’lishi kerak bo’ladi.

Javab:   x=2  ,  y=3.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *