26-may kuni uchun masala (kesmalar yig’indisi)

ABC to’g’ri burchakli uchburchakning AB gipotenuzasida D nuqta shunday olindiki BD=BC, shuningdek BC katetda E nuqta   DE=BE bo’ladigan qilib olingan. AD+CE=DE ekanini isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *