26-may kuni uchun masala

Uchta juft-jufti bilan urinadigan radiuslari 1, 2 va 3 bo’lgan aylanalar urinishidan hosil bo’lgan kichik

yoylarga urinuvchi aylana radiusini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *