27-iyun kuni uchun masalaning yechilishi

Masala. Tenglamani yeching:  x2 +2 =y , bunda   x va y tub sonlar.

Yechilishi:

Shartga ko’ra:  x2 +2 =y , bunda   x va y tub sonlar.

Agar x soni 3 ga bo’linsa u holda x=3 va y=11.

Agar x soni 3 ga bo’linmasa u holda x2  sonini 3 ga bo’lgandagi qoldiq 1 ga teng , demak x2 +2 soni 3 ga bo’linadi. Shunday qilib x soni 3 dan farqli bo’lganda y soni   3 ga bo’linishi kerak.  Lekin bu holda y soni  3 dan katta  bo’lishi kerak. 3 dan katta bo’lgan 3 karrali tub son mavjud emas.  Boshqa yechim yo’q.

Javob:    x=3, y=11.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *