28-aprel kuni uchun masala ( m ta)

1, 2, 3, …, 1000 sonlari berilgan. Shunday eng katta m sonini topingki, berilgan sonlardan  har qanday  m tasi  o’chirilganda ham  qolgan 1000 –m  ta sonlar orasida bittasi ikkinchisiga bo’linadigan ikkita son mavjud bo’lsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *