28-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. O’nli yozuvida  4, 5, 6, 8 raqamlari bo’lmagan va 4 ga bo’linadigan  to’rt xonali natural sonlar nechta?

Yechilishi:

Masala shartini qanoatlantiruvchi to’rt xonali sonlarning oxirgi ikki raqamidan iborat sonlar 00, 12, 20, 32, 72, 92 ko’rinishida bo’lishi mumkin. Bunday sonlarning birinchi raqamini 5 xil, ikkinchi raqamini 6 xil, oxirgi ikki raqamni 6 xil usul bilan tanlash mumkin,   6∙5∙6=180 ta.

Javob: 180 ta.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *