28-may kuni uchun masala

ABC uchburchakda A uchdan tushirilgan AD balandlikni B uchdan tushirilgan BE mediana va BK

bissektrisa  teng uch qismga  bo’lsa  va  AB tomon uzunligi 4 bo’lsa, AC tomonni toping.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *