27-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. Sinfda 12 ta o’quvchi bor. Ularni ikkita guruhga  ( birinchi va ikkinchi guruhlarga)  shunday bo’lish kerakki , har bir guruhdagi o’quvchilar soni  juft  bo’lsin.  Shu ishni necha xil usul bilan bajarish mumkin?

Yechilishi: Birinchi guruhga 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta o’quvchi olish mumkin, qolganlari ikkinchi  guruhda bo’ladi.

Hisoblash uchun n ta elementni k tadan guruhlash formulasidan foydalanamiz: C_n^k=\frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}

1-holat. n=12, k=2 da 66

2-holat. n=12, k=4 da 495

3-holat. n=12, k=6 da 924

4-holat. n=12, k=8 da  495

5-holat. n=12, k=10 da 66

Jami: 2046 ta

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *