3-mavzu. Mantiqiy amallar ( Test bilan)

Mantiq — mantiqiy tafakkur shakli va qonunlari haqidagi fan. Mantiq fanining obyekti — tafakkur qonunlari, shakllari, uslublari va amallaridir. Mantiq fani u organadigan predmet sohasining turi boyicha ikki bolimdan iborat: formal mantiq va dialektik mantiq. Formal mantiq statik borliqqa, dialektik mantiq dinamik borliqqa oiddir. Formal mantiq ilmi asoslari eramizdan avvalgi IV asrda buyuk yunon olimi Arastu (Aristotel) tomonidan yaratilgan. IX asrda yashab otgan Markaziy Osiyolik alloma Abu Nasr Forobiy Arastuning umumiy formal mantiq tizimini uning boshqa asarlari asosida toldirib, oz zamonasi uchun eng muhim mantiq fanini shakllantirib bergan.

Ko’chirib olish: 3-mavzu. Mantiqiy amallar.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *