30-iyun kuni uchun masala (N soni)

Shunday eng kichik N natural sonini topingki, N+1 soni 19 ga qoldiqsiz bo’linsin, N-1 esa 96 ga qoldiqsiz bo’linsin.

Один комментарий для “30-iyun kuni uchun masala (N soni)”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *