30-mart kuni uchun masala ( Yettita son)

Shunday yettita ketma-ket natural sonlar topingki, ularning ixtiyoriy bittasini 1 ga orttirilganda yoki  kamaytirilganda hosil bo’lgan yettita sonlar ko’paytmasi dastlabki yettita sonlar ko’paytmasiga teng bo’lsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *