31-may kuni uchun masalalar ( Parallelogrammga doir yana bir masala)

ABCD parallelogrammning AB, BC, CD  va   DA tomonlarida mos ravishda P, Q, R  va  S nuqtalar olingan hamda, AP=DR. Agar ABCD parallelogrammning yuzi 16 sm2 bo’lsa, PQRS to’rtburchak yuzini toping.

2 Комментариев для “31-may kuni uchun masalalar ( Parallelogrammga doir yana bir masala)”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *