4-aprel kuni masalalari (T)

1)  Bir uchburchakning A va C uchlaridan chiqarilgan bissektrisalari teng bo’lsa, ABC uchburchakning teng   yonli ekanini isbotlang.

2)  Shunday uchburchak topingki, uning tomonlari va burchaklari arifmetik progressiya tashkil qilsin.

3) ABCD (AD//BC) to’g’ri burchakli trapetsiyaning asoslariga parallel.  EF kesma bu trapetsiyani AEFD va   EBCF  ikkita to’g’ri burchakli trapetsiyalarga ajratadi. AEFD va EBCF  trapetsiyalarga aylanalar ichki  chizilgan.  Agar  AB=c,  CD=d bo’lsa,  trapetsiya asoslari AD va BC kesmalar uzunliklarini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *