4-iyun kuni uchun masala (Simmetrik markazlar)

Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalarning markazlari uning  tomonlaridan biriga nisbatan simmetrik ekani ma’lum bo’lsa, shu uchburchak burchaklarini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *