4-mart kuni uchun masala (aylanada 100 ta son)

Aylana bo’ylab 100 ta sonni ixtiyoriy o’n to’qqizta keta-ket sonlarning yig’indisi  noldan katta bo’ladigan, ixtiyoriy yetmishta ketma-ket sonlarning yig’indisi noldan kichik bo’ladigan qilib joylashtirish mumkinmi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *