4-mavzu. Microsoft Excel funksiyalari

1)Excel elektron jadvalida qancha qator va ustun bor?

A)65600 qator ; 250 ustun  B)65000 qator ; 260 ustun

C) 64640 qator ; 268 ustun D) 65536 qator ; 256 ustun

2)Quyidagi A5:B7 katakchalar bloki qancha katakchani  o’z ichiga oladi? 

A)A5, A6, A7, B5, B6, B7 – 6 takatakchani B) A5, A6, A7, B5, B6 — 5 ta katakchani

C)A5, A6, B5, B6, B7 — 5 ta katakchani D)To’g’ri javob ko’rsatilmagan

A2 = 4 , B3 = 2 bo’lsa =Cтепень(А2;3) + В3 toping

A) 18        B) 66         C) 10          D) 83

Ko’chirib olish: 4-mavzu. Microsoftda Excel funksiyalari

2 Комментариев для “4-mavzu. Microsoft Excel funksiyalari”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *