5-may kuni uchun berilgan masalaning yechilishi.

Masala. Orasida bittayam aniq kvadrat bo’lmagan  qandaydir  1000 ta ketma-ket natural sonlarni  toping.

Yechilishi: Masalan:  Ushbu  mingta   10002+1,  10002+2,   10002+3,   ….., 10002+1000    sonlar masala shartini qanoatlantiradi. Bu ketma-ketlikdagi barcha sonlar 10002   va  10012  sonlari orasida joylashgan.  Shuning uchun ular orasida aniq kvadrat bo’lgan sonlar yo’q.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *