5-sinf, Matematika 11-nazorat ishi. Sonning taqribiy qiymati, sonlarni yaxlitlash, o’nli kasrni natural songa ko’paytirish.

matematika -logo

1) 23\frac{11}{19}  soni qanday o’qiladi, bu sonning butun va kasr qismlarini ajratib ko’rsating..

2) \frac{23456}{100}  sonning butun va kasr qismlarini ajrating va o’nli kasr shaklida yozing.

3) 23 so’m 53 tiyinni so’mda ifodalang va o’nli kasr shaklida yozing.

4) 6 m229dm2  ni kvadrat metrda ifodalang

5) Sonlarni taqqoslang:   a) 3,4567   va  3,4576     b) 0,00123   va 0, 00132

6) Amallarni bajaring:

  1. a) 5,67+8,02 b) 2,3+23 c) 7,9087+11,56    d) 25,7-21,98   e) 42-34,67

7) Sonni o’ndan birlar xonasigacha yaxlitlang:  3,445

8) Sonni mingdan birlar xonasigacha yaxlitlang:   45,34267

9) Sonni  yuzlar xonasigacha yaxlitlang:    2345638,4563

10) Amallarni bajaring: ((37,3+21,7)∙13+8688):31-196

Ko’chirib olish: 5-sinf, Matematika. 11-nazorat ishi. 2015-2016

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *