5-sinfda Bilimlar bellashuvi uchun, 2-Test

2-Test ( Jami 25 ta savol)

1)Ifodaning qiymatini toping: 4003-3468:34+104

A) 5004 B) 4003 C) 4005   D) 4405

2) Ifodani soddalashtiring: 56-28+x

A) 28+x B) 28-x C) 84-x    D) 84+x

3) Ikki son yig`indisi shu sonlarning ikkinchisidan 27 taga katta. Birinchi son nechaga teng?

A) 54 B) 28   C) 23   D) 27

4)Tenglamani yeching: 29x+67x=30720

A) 320 B) 310 C) 330   D) 300

5)Do`konga har birida 25 tadan daftar bo`lgan bir nechta bog`lam  va yana 15 ta daftar keltirildi. Hammasi bo`lib 340ta daftar keltirilgan. Magazinga hammasi bo`lib necha bog`lam daftar keltirilgan?

A) 12 B) 13   C) 10   D) 23

6)To`liqsiz bo`linma 21ga , bo`luvchi 89 ga , qoldiq 13 ga teng bo`lsa, bo`linuvchini toping.

A) 1882 B) 1800 C) 1982   D) 1782

Ko’chirib olish: 5-sinf Bilimlar bellashuvi uchun 2-Test

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *