5-sinfda matematikadan 12-nazorat ishi. O’nli kasrni natural songa bo’lish va o’nli kasrlarni ko’paytirish mavzulari bo’yicha.

1) Uzunligi 16,8 m bo’lgan gazlama 6 ta teng bo’lakka bo’lindi. Har bir bo’lak uzunligini toping.

2) Bo’linmani toping:       a) 172,8:12       b) 93,15:23         c) 2,1:10000

3) Tenglamani yeching:        295,1:(x-3)=13

4) To’g’ri to’rtburchakning bo’yi  5,2 m, eni  3,6 m bo’lsa, uning perimetri va yuzini topig.

5) Ko’paytmani toping:     a) 13,12·1,8        b) 0,034·2,98           c)  289,5·0,001

6) Amallarni bajaring:                  0,18·(8,5 + 163,48) — 10,63

Javoblar:  1)   2, 8 m         2) a) 14,4     b) 4,05   c)  0,00021        3) x=25,7

4) P=17,6 m;  S=18,72 m2     5) a) 23,616     b) 0,10132   c) 0,2895        6) 20,3264

Ko’chirib olish: 5-sinfda 12-nazorat ishi

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *