5- va 6-sinflar. Diagrammalar mavzusida bir soatli dars ishlanmasi.

Agar  matematik  xulosalar ijodiy yondoshuv  mahsuli bo’lsa, ya’ni o’quvchi bu xulosalarga  mustaqil ravishda kelish mumkinligini  ko’rsa va faqat shundagina ularni samarali, ishonchli  qo’llash mumkin bo’ladi.

Maktabda diagrammalarning uch xil turidan foydalanadi. Keyinchalik   matematikaning har xil bo’limlarida yoki ishlab chiqarishda diagrammaning ushbu turlari bilan tanishasiz:

 1. Siniq chiziq shaklidagi diagramma.
 2. Vektorli diagramma.
 3. Vaqtiy diagramma.
 4. Indikatorli diagramma.
 5. Ketma-ket analiz diagrammasi.
 6. Protsentlar diagrammasi.nlarning izoh;l
 7. Tarqoqlik diagramma.
 8. Rombik diagramma.
 9. Qovushma diagramma.
 10. Tanlama kuzatish davrlarning diagrammasi.
 11. Nuqtaviy diagramma.
 12. Fazaviy diagramma.

Ko’chirib olish: 5-va 6-sinf, Matematika. Diagrammalar mavzusida dars ishlanma.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *