7-aprel kuni masalalari (T)

1) Uch do’st- Ilhom, Damir va Yusufjon birgalikda bitta futbol to’pi sotib olishdi. Ularning

har biri qo’shgan pul qolgan ikkitasi birgalikda qo’shgan pulning yarmidan ko’p emas.

Yusufjon qancha pul qo’shgan?

2) Burchak va uning ichida M nuqta olingan. Shu nuqta orqali to’g’ri chiziqni shunday

o’tkazingki, bu to’g’ri chiziqning burchak tomonlari  orasidagi kesmasi shu nuqtada teng

ikkiga bo’linsin.

3) Agar ABC uchburchakda :  AB=2AC bo’lsa, u holda C uchdan chiqadigan mediana A

burchakning bissektrisasiga perpendikular ekanini isbotlang.

2 Комментариев для “7-aprel kuni masalalari (T)”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *