6-iyul kuni uchun masala (Dehqon va uning hisobchi o’g’li)

Dehqonning echkisi, sigiri , buqasi,  bir  g’aram xashg’agi va og’li bor edi.  O’g’li hisob kitob qildi-da, xashak echki va buqani bir oy boqishga,  yoki echki va sigirni    \frac{3}{4} oy boqishga,  yoki sigir va buqani   \frac{1}{3}  oy boqishga yetadi dedi.  Buni eshitgan dehqon o’gliga maktabda yomon o’qiysan dedi. Nima uchun dehqon o’g’liga shunday deyishga haqli ekanini isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *