6-iyul kuni uchun masalaning yechimi

Masala. Dehqonning echkisi, sigiri va buqasi  hamda katta g’aram xashagi va og’li bor edi.  O’g’li hisob kitob qildi-da, xashak echki va buqani bir oy boqishga, yoki echki va sigirni  34   oy boqishga,   yoki sigir va buqani 13   oy boqishga yetadi dedi.  Buni eshitgan dehqon o’gliga maktabda yomon o’qiysan dedi. Nima uchun dehqon o’g’liga shunday deyishga haqli ekanini isbotlang.

Yechilishi:   Faraz qilaylik, sigir bir oyda x g’aram xashak, buqa  y g’aram, echki esa z g’aram xashak yesin.

Og’il quyidagicha hisoblagan: \frac{1}{y+z}=1, \frac{1}{z+x}=\frac{3}{4}, \frac{1}{x+y}=\frac{1}{3}

U holda y+z=1, z+x=\frac{4}{3}   va x+y=3. Lekin  1+\frac{4}{3}<3 bo’lgani uchun

(y+z)+(z+x)<x+y.  Bundan x<0 ekani kelib chiqadi. Bunday bo’lishi mumkin emas.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *