6-iyun kuni berilgan masalaning yechimi

Shunday 100 xonali son o’ylab topingki, bu sonning yozuvida 0 raqami qatnashmasin hamda bu son o’zining raqamlari yig’indisiga bo’linsin.

Yechilishi:  Biz sonni uning raqamlari yig’indisi 125 ga bo’linadigan qilib  tanlaymiz.  Sonning 125 ga bo’linishi esa uning oxirgi uchta raqami bilan aniqlanadi. Ushbu son masala shartini qanoatlantiradi:

111…11599125 ( yozuv boshida 94 ta 1 raqami yozilgan).

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *