6-iyun kuni uchun masala (Yuz xonali son)

Shunday 100 xonali son o’ylab topingki, bu sonning yozuvida 0 raqami qatnashmasin hamda bu son o’zining raqamlari yig’indisiga bo’linsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *