6-sinf, Matematika. 9-nazorat ishi. Masshtab, uchburchak burchaklari, aylana.

1)  Ikki shahar orasidagi  masofa 750 km. Xaritada bu masofaga 75 sm mos keladi. Xaritaning masshtabini toping.

2) Xaritaning masshatabi  1:1500000. Xaritada 25,6 sm li kesma ko’rinishida tasvirlangan haqiqiy masofani avtomobil   5soat-u 20 minutda  bosib o’tdi.   Avtomobilning tezligini toping.

3) Bitta burchagi to’g’ri, ikkinchisi o’tmas bo’lgan uchburchak bormi? Javobingizni asoslang,

4) Uchburchaknin bir tomoni 5,8 sm,  ikkinchi tomoni birinchi tomonidan 2,2 sm uzun, uchinchi tomoni esa  ikkinchi  tomondan 1,7  sm qisqa. SHu uchburchak perimetrini toping.

5)  Aylana uzunligi  25,12 sm ga  teng. Aylana radiusini toping.

6) Radiusi 3 sm bo’lgan doira yuzini toping.

7) Diametri 26 sm bo’lgan basketbol to’pi , uzunligi 81 sm bo’lgan simdan yasalgan halqadan o’tadimi?

Ko’chirib olish: 6-sinf, Matematika. 9-nazorat ishi. Masshtab. uchburchak, aylana.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *