6-sinfda 14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinf.  14-nazorat ishi.

1-qism.

1) Avval qavslarni ochib, so’ngra hisoblang :  — (-245+510)+510

2) Qavs oldiga  “ – “ ishorasini qo’yib,  dastlabki ikkita qo’shiluvchidan boshqa hadlarni qavs ichiga oling: 

                                   -34+87-41-56+a-d

3) Avval qavslarni ochin va hisoblang:   -(-4,71+8,9) – (-8,9+4,71)

4) Qulay usul bilan hisoblang:  156∙143-156∙124-156∙9

5) Tenglamani yeching:  -(7,6-x)-20,5 = -19,6

6) Ifodani soddalashtiring va koeffitsiyentini toping:

7)  Tenglamani yeching:  0,9∙(-4x)∙(-0,5)= -6,3

8) Qavslarni oching va o’xshash hadlarni ixchamlang:   5∙(6-2x) – 7∙(3x+1)

9) Qavslarni oching va o’xshash hadlarni ixchamlang:  0,6∙(b-2,4) – 2b -2,3

10) O’xshash hadlarni ixchamlang:  -2,6a-3,4n+1,9a-2,8n-1,2a

2-qism.

11) Ifodani soddalashtriring va koeffitsiyentini toping:  2,5a-5,6a+6,7a

12) Tenglamani yeching:  -12∙(3x-9) + 13∙(x-3) =0

13) Qavslarni ochin va hisoblang:

3-qism.

14) Avval ifodani soddalashtiring ,so’ngra uning son qiymatini toping:

5a-7b+3a-2b, bunda  a= -1,75;     b=;

15)  Qavslarni oching va o’xshash hadlarni ixchamlang:

Ko’chirib olish:  6-sinf. Matematika, 14-MSNI

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *