7-iyul kuni uchun masala ( N soni va geometrik progressiya)

Ikki xonali N natural sonining birinchi va ikkinchi raqamlari mos ravishda qandaydir  geometrik  progressiyaning birinchi va ikkinchi hadlari , N soni esa shu geometrik progressiyaning uchinchi hadidan uch marta katta. Barcha shunday N sonlarni toping.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *