7-iyul kuni uchun masalaning yechimi

Masala. Ikki xonali N natural sonining birinchi va ikkinchi raqamlari mos ravishda qandaydir  geometrik  progressiyaning birinchi va ikkinchi hadlari , N soni esa shu geometrik progressiyaning uchinchi hadidan uch marta katta. Barcha shunday N sonlarni toping.

echilishi:Shart bo’yicha  10b+bq=3bq2, bunda  b 0 –birinchi had, q-geometrik progressiyaning maxraji. Bundan, 3q2-q-10=0 va q1=2, q2 =  —\frac{5}{3}    demak  q=2 ekan. bq  9 ekanidan   b=1 yoki b=2 yoki b=3  yoki b=4 ekani kelib chiqadi.

Javob:   12,   24,   36,   48.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *