7-iyun kuni uchun masala (Ikki motosiklchi)

Ikki motosiklchi B shahardan  ayni bir yo’nalishda yo’lga chiqshdi:  birinchisi ertalab soat 8 da, ikkinchisi soat 10.50 da. Ikkinchi motosiklchi birinchisini quvib yetgandan keyin ham ular yana   2,5  soat  yo’lda harakatlanishdi. Ular ayni bir soatda to’xtashdi va ana shu vaqtda ikkinchi motosiklchi birinchisidan 30 km o’tib ketgani ma’lum bo’ldi.  Agar birinchi motosiklning tezligi ikkinchisi tezligining 0,6 qismiga teng bo’lsa:

a) Soat nechada ikkinchisi birinchisini quvib yetgan?

b) Quvib yetguncha ular qanchadan masofani bosi o’tishgan?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *