7-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun. 2-test.

1)Soddalashtiring: 5b-(6b+a)-(a-6b)

A) 5b+2a B) 5b-2a C) 5b       D) 17b-2a

2) a=-8,3 bo`lsa, 0,6a+0,4∙(a-5,5) ifodaning qiymatini toping.

A) 1,05 B) – 1,05 C) – 10,5     D) 10,5

3)Tenglamani yeching: 8x+5=119+(7-3x)

A) 11 B) 12 C) 1,1     D) 1,2

4)Buva va otasining yoshlari yig`indisi 111 yilga teng. Agar ota buva yoshidan ikki marta kichik bo`lsa, har birining yoshi nechada ?

A) 37; 72 B) 76; 35 C) 37; 74     D) 42; 84

Ko’chirib olish: 7-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun. 2-test.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *