7-sinf, Geometriya. 8-nazorat ishi. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

1) To’g’ri burchakli uchburchakning bitta tashqi burchagi 1400  ga teng. Uchurchakning ichki burchaklarini   toping.

2) Uchburchakning bir ichki burchagi 600  ga, bu burchakka qo’shni bo’lmagan ikki tashqi burchaklari 1:2     nisbatda bo’lsa, uchburchakning qolgan ichki burchaklarini toping.

3) To’g’ri  burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan mediana ham , bitta kateti ham 4  sm  ga  teng.     Uchburchak burchaklari va gipotenuzasini toping.

4) ABC uchburchakda   B burchagi 780  bo’lsa, A va C burchaklarning bissektrisalari O nuqtada kesishadi. AOC      burchakni toping.

5)  Uchburchak burchaklarining gradus o’lchovlari  3:4:11 nisbatda   bo’lsa, uning burchaklarini toping.

6) Tomonlari quyidagicha bo’lgan uchburchak mavjudmi? Javobingizni asoslang.

a) 4; 5; 11      b) 7; 8; 11

7) Uchburchakning ikkita tomoni 1,7 sm va 5,1 sm. Uchinchi tomoni santimetrlarda butun son bilan

ifodalanadi. Uchinchi tomoni uzunligi necha sm bo’lishi mumkin?

Ko’chirib olish: 7-sinf. Geometriya. 8-nazorat ish. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *